Spring til indhold

Én til én konsultation

Du er altid velkommen til at aftale en tid for en GRATIS personlig forkunsultation/samtale af 60 minutters varighed.

Dette tilbud er en form for “smagsprøve”, da jeg syntes det er vigtigt du får mulighed for at stille spørgsmål som optager dig inden du går i gang med et egentligt terapiforløb.

Jungiansk Psykoterapi

Jungiansk psykoterapi og analyse er oftest (men ikke altid) en længerevarende og indsigtsgivende proces som bygger på samtaler.

Den jungianske psykoterapi tager udgangspunkt i samtale, men inddrager også drømme, fantasier og refleksioner. Kroppens signaler er ligeledes vigtige i det samlede billede. Hvert forløb har sin egen vej og er individuel. Det er en terapiform som inddrager hele mennesket og herunder også forholdet til det ubevidste. Den bygger i vid udstrækning på at udforske det ubevidste og dets strukturer for at opnå en øget integration dvs. en bedre integration af det ubevidste i det bevidste.

Forståelse, indsigt, svar og løsninger bliver til i samarbejdet mellem os i det terapeutiske rum. Tiden mellem hvert møde er den tid, hvor terapien arbejder videre i dig.

Hvem var C.G. Jung?

  • Carl Gustav Jung var psykiater, et visionært menneske og grundlæggeren af analytisk psykologi, en af de store psykodynamiske retninger.
  • C.G. Jung blev født i Schweiz i 1875. Han blev uddannet psykiater og arbejdede fra 1900 til 1909 ved Burghölzli, det psykiatriske universitetshospital i Zürich. Her fornyede han behandlingsmetoderne samtidig med at han forskede i forståelsen af psyken.
  • Denne forskning førte til kompleksteorien som Freud blev interesseret i. Der opstod et venskab mellem de to store fornyere af psykologien, et intens venskab der varede indtil deres forskellige interesser og temperamenter førte til et brud.
  • Efter bruddet med Freud udviklede Jung sin teori om psyken og kaldte sin teori analytisk psykologi. Jung giftede sig med Emma Rauschenbach. Han boede og havde sin praksis i Küsnacht ved Zürich søen til sin død i 1961.
  • Jungs beskrivelser af sin teori findes i hans Samlede Værker. Tyve bøger med Jungs artikler, hvori han blandt andet skriver om symbolernes betydning for de psykiske forandringsprocesser, den transcendente funktion, det kollektive ubevidste, arketyper, anima, animus, skyggen og selvet.
  • Hvis du vide mere om Jung og hans syn på psyken kan jeg anbefale hans biografi: Jung, C.G. Drømme, Erindringer og Tanker.
  • Junginstituttet i københavn: cg-jung.dk