Spring til indhold

Én til én konsultation

Du er altid velkommen til at aftale en tid for en GRATIS personlig forkunsultation/samtale af 60 minutters varighed.

Dette tilbud er en form for “smagsprøve”, da jeg syntes det er vigtigt du får mulighed for at stille spørgsmål som optager dig inden du går i gang med et egentligt terapiforløb.

Spiritualitet og terapi

“You are quite right, the main interest of my work is not concerned with the treatment of neuroses but rather with the approach to the numinous. But the fact is that the approach to the numinous is the real therapy and inasmuch as you attain to the numinous experience you are released from the curse of pathology. Even the very disease takes on a numinous character”

(Jung to P. W. Martin, Letters vol. 1, p. 377)

Ordet healing er beslægtet med ordet helhed. Vi bliver hele, når vi igen forbinder os med os selv. En af de mest elementære kræfter i Jungs psykologi, både teoretisk og terapeutisk, er oplevelsen af det numinøse. Teoretisk set er den uredigerede oplevelse af det numinøse oplevelsen af arketyperne. Terapeutisk er oplevelsen af det numinøse af helbredende værdi eller kan være det.

I Jungiansk terapi er en af grundstenene individuations processen og integrationen af den indre verden, både det personlige og kollektive ubevidste. På Jungiansk kan det udtrykkes som relationen mellem ego og Selvet. Langsomt kommer ego i kontakt med Selvet og der sker et skift fra en ego bevidsthed til en øget fokusering og opmærksomhed på Selvet. Det skift fra Jeg identifikation aftager og man bliver opmærksom på at vi rummer større kræfter, ud over de sædvanlige jeg-grænser. De mere arketypiske kræfter kommer i spil når man udforsker de numinøse aspekter. Det kan for eksempel være ud-af-kroppen-oplevelser, nærdødsoplevelser og mystiske og numinøse oplevelser. Disse mystiske oplevelser opstår ofte på vejen for spirituel og psykologisk udvikling og er oftest karakteriseret ved oplevelsen af ikke-dualitet og foreningen af alt til en sammenhængende enhed.

De mystiske oplevelser kan også være foranlediget af deltagelse på diverse retreats med psychedelia (ayahuasca, psilocybin, LSD, MDMA etc.). Der er ingen tvivl om at psychedelia kan åbne op for det personlige og kollektive ubevidste og selv om den Jungianske tilgang er meget egnet til integration så var Jung faktisk ikke tilhænger af psychedelia med begrundelse af at det åbnede døren alt for hurtigt til det ubevidste, uden hensynstagen til integration. Man er nærmest garanteret mystiske oplevelser på psykedeliske retreats og får nogle dybe erfaringer. Upåagtet om oplevelsen har været god eller ej, så kan man have fået dyb indsigt i både mere transpersonelle eller personlige områder, som det kan tage lang tid at integrere. Hvis denne integration ikke sker, kan det ligge i psyken hvor det kan forstyrre, skabe angst og rejse eksistentielle spørgsmål. Det som er nøglen, er integrationen og det er først her det virkelige arbejde begynder, ikke kun selve oplevelsen. Det er her at man skal bruge tiden og arbejde med sin egen røde bog og det kan man godt bruge mange måneder og år på. Det er absolut ikke gjort med et par integrationsweekender.

En kendt Jungianer – Murray Stein – snakker på denne her podcast om den Jungianske holdning til både psychedelia og integration: The Sacred Speaks: 90: Murray Stein – Jung’s Red Book For Our Time on Apple Podcasts

Jeg har en stor interesse inden for krydsfeltet omkring spiritualitet og terapi, og det inkluderer også at arbejde med folk i spirituel krise. Spirituelle kriser eller psykose kan skelnes mellem ved om man er i stand til at forholde sig til sine usædvanlige oplevelser som netop oplevelser.

Jeg har nogle gange snakkede med meget spirituelle mennesker som siger, at de arbejder ud fra et Sjæls plan og det ligger implicit at egoets betydning er mindre relevant. Et centralt Jungiansk koncept, og specielt i forhold til spirituelle oplevelser, er at Jung insisterer på egoets betydning som balanceskabende over for det ubevidste, herunder numinøse og mystiske oplevelser.

Jeg mener at den jungianske tilgang er unikt placeret i arbejdet med terapi og spiritualitet. Du er meget velkommen til at kontakte mig eller booke en tid for at høre nærmere.