Spring til indhold

Én til én konsultation

Du er altid velkommen til at aftale en tid for en GRATIS personlig forkunsultation/samtale af 60 minutters varighed.

Dette tilbud er en form for “smagsprøve”, da jeg syntes det er vigtigt du får mulighed for at stille spørgsmål som optager dig inden du går i gang med et egentligt terapiforløb.

Profil

Jeg har igennem de sidste mange år beskæftiget mig med at hjælpe mennesker i krise. Mit primære teoretiske ståsted er den jungianske psykoanalytiske tradition.

Jeg er jungiansk analytiker, uddannet på C.G. Jung Instituttet i København. Den syvårige uddannelse (nu seksårige) omfatter, blandt meget andet, minimum 300 timer af egen analyse. Jeg afsluttede uddannelsen med en afhandling om mystiske og numiøse oplevelser i relation til terapi og den livslange udviklingsproces – individuationen. Jeg har en speciel interesse i de mere spirituelle aspekter inden for gnosticisme, alkymi, buddhisme og meditation. Dybdepsykologien og specielt Jung har samlet disse tråde i sine samlet værker og selvfølgelig den Røde Bog.

Yderligere information om uddannelsen kan du finde her: cg-jung.dk

Thomas Møgelberg

Jeg er medlem af DSAP (Dansk Selskab for Analytisk Psykologi), IAAP (International Association of Analytical Psychology) samt DPF (Dansk Psykoterapeutforening).

Jeg er oprindeligt uddannet ingeniør (DTU) og MBA (University of Queensland) og har dermed en lidt utraditionel forretningsbaggrund. Jeg har altid haft en stor interesse i mennesker og hvordan vi hænger sammen, filosofi og de mere eksistentielle spørgsmål.

Jeg brænder inderligt for den dybdegående terapeutiske proces – en proces, som kan være med til at hele følelsesmæssige sår og skabe positive forandringer i dit liv. Forholdet mellem klient og terapeut er vigtigt for et godt forløb. Derfor afrundes første time med en vurdering, hvor vi gensidigt beslutter om vi skal fortsætte terapien.

Selve terapien foregår en time om ugen/hver anden uge, gerne samme ugedag og tidspunkt, men kan tilpasses dine behov og muligheder.

Jeg glæder mig til at møde dig.